Referenciáink
A teljesség igénye nélkül
Kérdőíves kutatások
Mélyinterjús kutatások
Fókuszcsoportos kutatások
Marketing tanulmányok
Eladásösztönző kampányok
Termékarculat- és csomagolástervezés
Marketingtervek
Reklámkampányok
Civil projektek kampányai
Díszmegnyitók, fogadások
Konferenciák, képzések
Fesztiválok, vásárok és kiállítások