Kell a marketing - blog -
Boros Emőke

10/10 Marketing a székelyeknél

Összefoglaló

A marketing a székelyeknél kutatás alapvető célja az volt, hogy feltérképezzük a székelyföldi vállalkozások marketingkommunikációs tevékenységének jellegzetességeit, és ezáltal felmérjük a marketing szaktudás, tapasztalat, mint alapvető versenyképességi tényező jelenlétét és mértékét.

Boros Emőke

9/10 Marketing a székelyeknél

Online jelenlét

Amikor azt kérdeztük a kutatás alanyaitól, hogy használják-e rendszeresen az internetet arra, hogy reklámozzanak vagy kommunikáljanak a vevőikkel, az online eszközök elterjedtségét és milyenségét vizsgáltuk.

Boros Emőke

8/10 Marketing a székelyeknél

Reklámcsatorna-választás

Mi alapján választják ki, hogy hol reklámozzanak, és melyek azok a reklámcsatornák, felületek, amelyeket nem tartanak hatékonynak – avagy hogyan történik a székelyföldi vállalkozóknál a reklámcsatorna választás?

Boros Emőke

7/10 Marketing a székelyeknél

A vevők vásárlásra ösztönzése

A vevők vásárlásra ösztönzése kérdéskörökben két nyílt kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy írják le azt a két reklámeszközt/csatornát, amelyen keresztül a leghatékonyabban tudják először a régi, majd az új vevőket vásárlásra bírni.

Boros Emőke

6/10 Marketing a székelyeknél

A vevőkkel való kommunikáció

A vevőkkel való kommunikáció kérdésköreiben azoknak az eszközöknek a felsorolását kértük, amelyeken keresztül a vállalatok régi és a jelenlegi vevőikkel kommunikálnak. Mivel az előző fejezetben kiderült, hogy a válaszadók nemigen mérik a hatékonyságot, ezért valószínűleg az alábbi válaszok nem azt mutatják, hogy mely eszközök a leghatékonyabbak a vevőkkel való kommunikációban, hanem csupán azt, hogy mely eszközöket tartják a marketing felelősök a leghatékonyabbnak.

Boros Emőke

5/10 Marketing a székelyeknél

Tudatosság a marketingben
(kutatás, vevői adatbázis, marketing terv)

Végeznek-e kutatást a marketing döntések megalapozásához? Vezetnek-e vevői adatbázist? Készítenek-e éves marketing tervet? Mérik-e a marketing hatékonyságot? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor a székelyföldi vállalkozók tudatosságát szerettük volna felmérni a marketingben.

Boros Emőke

4/10 Marketing a székelyeknél

Marketing a vállalkozásban (2) – Hogyan csinálja?

Áldoznak-e reklámra? Ismerik-e a célcsoportjukat? Mely marketing feladatokat tartják a legfontosabbnak? Miért érdemes náluk vásárolni? Mely elemeket tartalmaz a legutolsó reklámjuk? – ezek azok a kérdések, amelyek arra adnak választ, hogy a vállalkozások milyen marketing alapokra építik marketing tevékenységüket.

Boros Emőke

3/10 Marketing a székelyeknél

Marketing a vállalkozásban (1) – Ki csinálja?

Hány fő lát el marketinggel/reklámmal kapcsolatos feladatokat? Ezek a feladatok fő- vagy melléktevékenységhez kapcsolódnak? A marketingfeladatokat végzők marketing tudása honnan származik? Ezek azok a kérdések, melyek részben arra adnak választ, hogy a vállalkozás mekkora hangsúlyt fektet a marketingjére.

Boros Emőke

2/10 Marketing a székelyeknél

A válaszadókról és a vállalkozásokról

A marketingtevékenységgel kapcsolatos kérdéskörök előtt a kérdőívet kitöltő személyről és a vállalkozásról néhány azonosító adatot kértünk. Persze tudjuk, hogy a kutatás eredményeit illetően erre vagytok a legkevésbé kíváncsiak, de a kutatáshoz ez is hozzátartozik.

Boros Emőke

1/10 Marketing a székelyeknél

A kutatásról

Vajon hogyan marketingeznek nálunk fele, itt, Székelyföldön? Az ötlet nem új, a kutatás viszont igen! 7 évvel ezelőtt, 2012-ben már kutattuk, most újra nekivágtunk.

Arra voltunk kíváncsiak, mit jelent nálunk, Székelyföldön a kisvállalati marketing, és mekkora szeletet foglal el a gyakorlati tevékenységekből a marketingkommunikáció, kutatnak-e, terveznek-e, mérik-e a hatékonyságot és elégedettek-e marketingjükkel.

Boros Emőke

10/10 Házon belül megoldható marketingkutatások

Itt a vége, fuss el véle! – Feldolgozás –

Nem, nem ez a vége! A vége az eredmények értelmezése és felhasználása, viszont ebben általánosan nem tudunk segíteni, hiszen „ahány ház, annyi szokás”, de azt is mondhatnánk, hogy „mindenki másképp csinálja.”

Boros Emőke

9/10 Házon belül megoldható marketingkutatások

Kvantitatív kutatás – a számok atyja (2)

Az előző részben (itt) arról írtunk, hogy mikor érdemes kvantitatív kutatást végezni, melyek az előnyei, melyek azok az hátrányok, amelyekkel mindenképp számolnunk kell, és néhány olyan hibázási lehetőséget is bemutattunk (megoldásokkal), amelyekbe könnyedén belecsúszhatunk.

Folytatás következik, és amiről szó lesz:

    • Mi a helyzet a reprezentativitással?
    • Melyik kvantitatív kutatást válasszam?
    • Hogyan tegyek össze egy jó kérdőívet?

Boros Emőke

8/10 Házon belül megoldható marketingkutatások

Kvantitatív kutatás – a számok atyja (1)

A kvantitatív kutatásról már esett némi szó a harmadik résznél, amikor arról írtunk, hogy mikor melyik módszert válasszuk (erről itt olvashatsz). Részletesebben róla ebben és a következő részben (9/10) olvashatsz.

Boros Emőke

7/10 Házon belül megoldható marketingkutatások

Kérdezéses technikák a „mély” válaszokért

Mint ahogy már az előző részben is hangsúlyoztuk, a mélyinterjú során nem opció az „igen” és „nem” válasz, az értékes információk kiváltásában és a rejtett gondolatok feltárásában kulcsfontosságú a rákérdezés – „Mire gondol ez alatt?”, „Kifejtené bővebben?”, „Tudna erről még többet mondani?” –, a különböző technikák alkalmazása pedig a mélyebb válaszok „felszínre hozását” segíti, támogatja. Tehát egyáltalán nem kötelező, de a jobb eredményekért ajánlott használni.

Boros Emőke

6/10 Házon belül megoldható marketingkutatások

A mélyinterjúkról bővebben

Csak ismétlésképpen, amit már a mélyinterjúkról tudunk, röviden: a kvalitatív kutatás egyik módszere, mely során egy képzett interjúztató beszélget egyetlenegy személlyel, hogy feltárja annak motivációit, nézeteit, attitűdjeit és érzéseit egy adott témával kapcsolatban.

1 2 >  >>