Kell a marketing - blog -
Boros Emőke

2/10 Marketing a székelyeknél

A válaszadókról és a vállalkozásokról

A marketingtevékenységgel kapcsolatos kérdéskörök előtt a kérdőívet kitöltő személyről és a vállalkozásról néhány azonosító adatot kértünk. Persze tudjuk, hogy a kutatás eredményeit illetően erre vagytok a legkevésbé kíváncsiak, de a kutatáshoz ez is hozzátartozik.

Azonosító adatok a kitöltőkről

A kérdőívet kitöltő személlyel kapcsolatban három kérdést tettünk fel: nem, életkor és iskolai végzettség. Ezeknek az eloszlását az alábbi diagramok szemléltetik.

Mint ahogy a lentiekben is láthatjuk, nagyjából azonos arányban vettek részt a kutatásban a nők és a férfiak; életkor tekintetében a 31-50 év közöttiek a mintanagyság több mint felét képezik, de ez érthető is, hiszen ez a korosztály képezi az aktív lakosság nagyobb részét; iskolai végzettség tekintetében pedig a válaszadók zöme bachelor szintű végzettséggel rendelkezik. Feltevődik a kérdés, hogy vajon a felsőfokú képzettség ilyen nagy aránya egyben marketing szaktudást is jelent?

A kérdőívet kitöltők nem szerinti eloszlása

A kérdőívet kitöltők nem szerinti eloszlása - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A kérdőívet kitöltők életkor szerinti eloszlása

A kérdőívet kitöltők életkor szerinti eloszlása - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A kérdőívet kitöltők iskolai végzettség szerinti eloszlása

A kérdőívet kitöltők iskolai végzettség szerinti eloszlása - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

Azonosító adatok a vállalkozásokról

A vállalkozásokkal kapcsolatban a jogi formára, a méret szerinti besorolásra, a fő tevékenység jellegére, piacának földrajzi kiterjedésére, és a vállalkozás székhelyének földrajzi megnevezésére kérdeztünk rá.

A kutatásban szereplő vállalkozások zöme korlátolt felelősségű társaság; mikrovállalkozás; fő tevékenységeik közé a szolgáltatás és a kereskedelem tartozik; a piacuk földrajzi kiterjedése kapcsán szinte fele helyi szintű, a torta másik felének zömét pedig az országos és a regionális szint foglalja el szinte azonos arányban; székhely tekintetében úgy tűnik, Hargita megye felülreprezentált, melyet Maros, majd Kovászna megye követ már jóval kisebb százalékban. De beszéljenek helyettünk a diagramok!

A vállalkozás jogi formája

A vállalkozás jogi formája - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A vállalkozás méret szerinti besorolása

A vállalkozás méret szerinti besorolása - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A vállalkozás fő tevékenységének jellege

A vállalkozás fő tevékenységének jellege - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A vállalkozás piacának földrajzi kiterjedése

A vállalkozás piacának földrajzi kiterjedése - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

A vállalkozás székhelyének földrajzi behatárolása

A vállalkozás székhelyének földrajzi behatárolása - Marketing a székelyeknél
Saját szerkesztésű diagram

megvaosult a magyar kormany tamogatasaval

Marketing a székelyeknél | A válaszadókról és a vállalkozásokról